شرکت شیشه سلیمانی

تولید کننده:
  • شیشه عطر
  • بطری یک لیتری تا سه لیتری
  • انواع چراغ های نفتی تزئینی
  • انواع تنگ ماهی
  • انواع صنایع دستی
  • و...

دستاوردها:

  • 30 نفر پرسنل
  • سی سال تجریه موفق
  • بطری های رنگی و ساده
  • تولید انواع شیشه جات سفارشی

موقعیت های فعالیت